logo

《地藏十轮经》放生诸功德

时间:2016.04.25 08.38 字体:

    1、长寿;

    2、慈悲心自然升起;

    3、善神为友;

    4、所有动物体认为亲而欢喜;

    5、无量功德;

    6、众人恭敬;

    7、无病无危害;

    8、快乐永幸福;

    9、生生世世敬信佛陀所行;

    10、不离三宝;

    11、终获无上菩提之果;

    12、师父善知识长久住世,为师去灾祈福;

    13、往生净土。

 

关注官方微博 共修放生
关注微信公众号 妙用功德海

Copyright 2016版权所有 【爱国爱教!利国利民!共同创建和谐社会!】

联系方式QQ:1286556956,邮箱:gongxiufangsheng@qq.com

苏ICP备13017927号